Výrobky Kmeki
Pro výrobu zajišťujeme modely a následně formy podle požadavků zákazníka.
Používáme materiály vhodné pro konkrétní výrobu
s požadovaným certifikátem
(např. nehořlavost, potravinářský atest, pevnost, atd.)
KMEKI COMPOSITES s.r.o
Česky English
Drobečková navigace

O firmě > Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů zboží a služeb

/Dodavatelé/

Úvodní informace

Společnost KMEKI COMPOSITES s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“)

a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost KMEKI COMPOSITES s.r.o., se sídlem 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice, IČO 64824284, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti KMEKI COMPOSITES s.r.o. (dále jen „Směrnice“).

Dodavatelé mají právo se na společnost KMEKI COMPOSITES s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to :

Písemně formou dopisu /oznámení na adresu provozovny Správce – KMEKI COMPOSITES s.r.o., provozovna Lánov 156, 543 41 Lánov

Elektronicky na e-mailovou adresu kmeki@kmeki.cz

Telefonicky na tel. čísle: 499 432 101

Osobně na Kontaktním místě pro osobní údaje v kanceláři provozovny Lánov 156, 543 41 Lánov

Zpracovatelé osobních údajů

Správce ve vztahu k osobním údajům Dodavatelům smluvně nepověřil k dalšímu zpracování osobních údajů žádný jiný subjekt (zpracovatele).

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů za následujícími účely:

Plnění obchodní smlouvy/jednání o obchodní smlouvě

Plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

Plnění smlouvy

Oprávněné zájmy správce

Plnění právních povinností správce

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatel jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

Automatizované zpracování

Ekonomický systém „STEREO“ : adresní a identifikační údaje dodavatelů,

Manuální zpracování

V listinné podobě: obchodní smlouvy (včetně objednávek/potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů:

Jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo


Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. Zpracování osobních údajů Dodavatelů ze strany Správce je následující:

Po dobu trvání smluvního vztahu

Po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů


Práva subjektů údajů

Dodavatelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke správci ve smyslu článku 15 až 22 Nařízení následující právo:

Právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů

Právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně

Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami)

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

e-mailová adresa: posta@uoou.cz
 
 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.